Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Siedlce przeważają siedliska lasowe chociaż na wielu dominuje sosna.

Hodowla lasu

W Nadleśnictwie Siedlce odnowienia obejmują rocznie ok. 50 ha.

Ochrona lasu

Nadleśnictwo Siedlce każdego roku podejmuje działania mające na celu zachowanie trwałości lasu oraz zwiększanie jego naturalnej odporności na czynniki szkodtwórcze.

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Siedlce pozyskuje rocznie ok. 25 tys. m sześc. drewna.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu.

Łowiectwo

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Siedlce jest bardzo bogata.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (FSC – C013413) i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Łączna powierzchnia lasów objętych nadzorem Nadleśnictwa Siedlce w roku 2020 wynosi 26 324 ha.