Aktualności Aktualności

Powrót

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Siedlce posiada odpowiednią bazę służącą do prowadzenia edukacji.

   Nadleśnictwo Siedlce posiada odpowiednią bazę służącą do prowadzenia edukacji. W budynku biura nadleśnictwa znajduje się sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny i audiowizualny. W sali znajdują się ekspozycje oraz eksponaty przyrodnicze. Została zgromadzona również bogata literatura o tematyce przyrodniczej i inne pomoce dydaktyczne. Druga sala edukacyjna znajduje się w leśniczówce położonej w sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej Sekuła.

   Na terenie nadleśnictwa znajdują się również dwie ścieżki dydaktyczne: jedna to ścieżka Sekuła  zlokalizowana na terenie Miasta Siedlce w uroczysku Sekuła, druga ścieżka Lipniak, położona przy szkółce leśnej w Lipniaku. Pierwsza ze ścieżek przeznaczona jest do wypoczynku grup zorganizowanych, jak również rodzin z dziećmi, natomiast druga w szczególności przeznaczona jest dla zorganizowanych grup szkolnych. Mają ona  na celu przybliżenie i pokazanie zasad funkcjonowania ekosystemu leśnego dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym w formie prowadzenia zajęć planowych lub w formie spędzania czasu wolnego dla indywidualnego człowieka, rodziny.

Ścieżki przyrodniczo-leśne stanowią integralną część programu edukacji przyrodniczo-leśnej realizowanego przez nadleśnictwo. Budowa ścieżek została sfinansowana  ze środków budżetowych, Nadleśnictwa Siedlce,  WFOŚiGW, UM Siedlce (Sekuła), Starostwo Powiatowe Siedlce (Lipniak).

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Sekuła" zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Siedlce, uroczysko Sekuła w granicach miasta Siedlce, przy drodze Siedlce – Domanice. Dojazd autobusami kursowymi w kierunku: Brodki, Domanice, Kopcie, Olszyc, Wiśniew, Wodynie, autobusami linii podmiejskiej  G i S lub autobusami linii miejskiej nr 8. W punkcie wyjścia znajduje się parking dla samochodów osobowych. Ścieżka przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci oraz młodzieży szkolnej. Zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży szkolnej mają obowiązek zgłoszenia pobytu na ścieżce w Nadleśnictwie. Ścieżka ma kształt pętli. Długość pętli wynosi 2,1 km. Teren równy i suchy. Ze ścieżki można korzystać samodzielnie i indywidualnie lub z pomocą pracowników Nadleśnictwa Siedlce. Na ścieżce znajduje się miejsce zabawy dla dzieci, kryta wiata z ławostołami, na których można rozłożyć książki, zeszyty i inne pomoce naukowe, zestaw tablic informacyjnych. Wzdłuż trasy ścieżki rozmieszczono tabliczki z nazwami i krótkim opisem roślin runa leśnego, krzewów i drzew.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Lipniak" przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych w celu przybliżenia im zasad funkcjonowania ekosystemu leśnego, zapoznania z gospodarką w lasach i pracą leśników. Zlokalizowana jest na terenie kompleksu leśnego w pobliżu miejscowości Lipniak (trasa z Siedlec na Domanice) w odległości około 11 km od Siedlec. Dojazd autobusami kursowymi w kierunku: Brodki, Domanice, Kopcie, Olszyc, Wiśniew, Wodynie lub autobusami linii podmiejskiej  G i S. W pobliżu wiaty turystycznej, tuż przy placu zabaw dla dzieci znajduje się przystanek autobusowy. W punkcie wyjścia przy parkingu znajduje się wiata z ławostołami oraz miejscem do palenia ognisk. Pod wiatą mogą być prowadzone zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Znajdujący się w pobliżu WC został również przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Po drugiej stronie ulicy zlokalizowano plac zabaw dla dzieci, na którym znajdują się równoważnie, huśtawki, zestawy do przewrotów. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono tabliczki z nazwami i krótkim opisem  gatunków runa leśnego, drzew i krzewów, tabliczki kierunkowe oraz 3 zadaszenia stołów.