Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Łączna powierzchnia lasów objętych nadzorem Nadleśnictwa Siedlce w roku 2020 wynosi 26 324 ha.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Nadleśnictwu Siedlce nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzyły następujące jednostki samorządowe: Starostwo Siedlce (gminy: Kotuń, Mordy, Korczew, Siedlce, Wiśniew, Domanice, Suchożebry, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Zbuczyn), Starostwo Węgrów (gminy: Grębków i Wierzbno) oraz Miasto Siedlce. Łączna powierzchnia lasów objętych nadzorem w roku 2020 wynosi 26 324 ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W sprawach doradztwa leśnego o raz cechowania drewna pracownicy Nadleśnictwa Siedlce dyżurują w urzędach gmin, wg poniższego harmonogramu:

Lp. Nazwa gminy lub
miejsce dyżurowania
Dzień tygodnia Godziny
1. Grębków czwartek 9:00 - 11:00
2. Wierzbno czwartek 8:00 - 10:00
3. Kotuń czwartek 8:00 - 10:00
4. Zbuczyn
Wólka Kamienna

czwartek

8:00 - 10:00
5. Mokobody środa 8:00 - 10:00
6. Mordy czwartek 8:00 - 10:00
7. Paprotnia piątek 8:00 - 10:00
8. Suchożebry czwartek 8:00 - 10:00
9. Siedlce wtorek 9:00 - 10:00
10. Skórzec poniedziałek 9:00 - 10:30
11. Wodynie poniedziałek 8:00 - 10:00
12. Domanice czwartek 9:00 - 11:00
13. Wiśniew środa 9:00 - 11:00
14. Korczew poniedziałek 9:00 - 10:00
15. Przesmyki wtorek 8:30 - 10:30

 

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów