Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Na terenie Nadleśnictwa Siedlce przeważają siedliska lasowe chociaż na wielu dominuje sosna.

W zarządzie Nadleśnictwa Siedlce znajduje się ponad 7 tys. ha lasów. Leśnicy sprawują również nadzór nad 25 tys. ha lasów prywatnych. Lasy państwowe położone są rozproszone w około 900 kompleksach leśnych.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność wynosi około 220 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 54 proc. – lasowe, czyli drzewostany na ogół z przewagą gatunków liściastych
 • 40 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 •   6 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych wg gatunków rzeczywistych

 • 54 proc. – sosna, modrzew
 • 22 proc. - dąb
 •  9 proc. - olsza
 • 11 proc. – brzoza
 •  4 proc. – świerk, osika, grab, topola, jesion, jodła, buk i modrzew

 Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11 proc. – I klasa
 • 12 proc. – II klasa
 • 21 proc. – III klasa
 • 37 proc. – IV klasa
 •  9 proc. – V klasa
 •  1 proc. – VI klasa i starsze