Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 15 pomników przyrody.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 15 pomników przyrody, w tym:

  • pojedyncze drzewa –  10 szt.,
  • grupy drzew – 2 szt.,
  • aleje –  2 szt.,
  • pomniki powierzchniowe –  1 szt. (0,37 ha).

Jednym z ciekawszych pomników jest Sosna smołowa na wrzosowisku, znajdująca się w uroczysku Sekuła na terenie Miasta Siedlce.

Tu znajdziesz wykaz pomników przyrody w Nadleśnictwie Siedlce