"Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Siedlce wyznaczyło specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Jest to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja obszaru przedstawiona jest w załącznikach mapowych, jak również widoczna jest na mapie Bank Danych o Lasach  oraz z poziomu aplikacji mBDL  (android) lub aplikacji mBDL (iPhone), z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru https://siedlce.warszawa.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-
  2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  4. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. https://siedlce.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/t9xJ/content/zakaz-wstepu-do-la-2
  5. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Marta Szymańska-Rychlik tel. 696 442 614

 Nadleśnictwo Siedlce przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Ponad roczny okres trwania pilotażu, ankietowanie osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowy ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym zaowocowały pomysłem przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety: 

ANKIETA

*Ankieta jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu.