Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja w Nadleśnictwie Siedlce przybiera różne formy.

Od kilku lat Nadleśnictwo Siedlce prowadzi edukację przyrodniczo-leśną. Edukacja ta przybiera różne formy. Nasza oferta edukacyjna, to:

1. Spotkania w szkołach i przedszkolach.

2. Spotkania w sali edukacyjnej Nadleśnictwa.

3. Spotkania na ścieżkach edukacyjnych Lipniak i Sekuła.

4. Spotkania w lesie na terenie wybranego leśnictwa.

5. Konkursy przyrodnicze, plastyczne i literackie.

Spotkania urozmaicane są projekcjami filmów, prezentacją eksponatów, wykorzystaniem pomocy dydaktycznych związanych z przyrodą i leśnictwem. Tematy spotkań uzgadniane są z nauczycielami.

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.

W sprawie spotkań edukacyjnych należy kontaktować się z Reginą Sowińską (tel.0 25 632 84 31  wew.444) lub z miejscowym leśniczym.