Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Siedlce
Nadleśnictwo Siedlce
25 632 84 31
25 632 59 57

ul.Kazimierzowska 9

08-110 Siedlce

konto: 75 2030 0045 1110 0000 0046 2900 , BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w Siedlcach

Nadleśniczy
Jerzy Osiak
25 632 84 31
Zastępca nadleśniczego
Michał Dziedzic
25 632 84 31
p.o.Główna Księgowa
Aneta Kłos
25 632 84 31
Inżynier nadzoru
Aleksander Selwanowicz
25 632 84 31

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Szymańska-Rychlik
St.Specjalista SL
Tel.: 25 632 84 31 wew 331
Regina Sowińska wz. Emilia Wrzosek
Specjalista SL
Tel.: 25 632 84 31 wew 333
Anna Markowicz
Specjalista ds.gospodarki drewnem
Tel.: 25 632 84 31 wew 334
Agata Gazdowska
St.Specjalista SL
Tel.: 25 632 84 31 wew 332

Dział Finansowo-Księgowy

Krzysztof Szczepański
Starszy Księgowy
Tel.: 25 632 84 31 wew 612
Bożena Pastor
Starszy Księgowy Kasjer
Tel.: 25 632 84 31 wew 614

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dariusz Mikiciuk
Sekretarz
Tel.: 25 632 84 31 wew 671
Piotr Fedorowicz
Specjalista
Tel.: 25 632 84 31 wew 675
Piotr Piasecki
Starszy referent
Tel.: 25 632 84 31 wew 672
Robert Laskowski
Starszy referent
Tel.: 25 632 84 31 wew 673
Sylwia Kowalczyk wz.Aneta Kuś
Referent
Tel.: 25 632 84 31 wew 674

Stanowisko ds.kadr

Anna Rybak
Specjalista
Tel.: 25 632 84 31 wew 131

Posterunek Straży Leśnej

Andrzej Olszewski
St.Strażnik Leśny
Tel.: 25 632 84 31 wew 221
Janusz Wróbel
Strażnik Leśny
Tel.: 25 632 84 31 wew 222
Łukasz Biały
Specjalista SL
Tel.: 25 632 84 31 wew 222