Aktualności Aktualności

Powrót

Terenowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli

Terenowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli

Nadleśnictwo Siedlce w dniu 16.10.2019 r., zorganizowało terenowe warsztaty przyrodnicze pt. "Metodyka inwentaryzacji i rozpoznawania gatunków ptaków osiadłych i wędrownych występujących na terenie rezerwatu przyrody Stawy Broszkowskie”. Skierowane były do nauczycieli przyrody i biologii współpracujących w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez nadleśnictwo. W ramach warsztatów odbyła się część kameralna w biurze nadleśnictwa oraz przejazd do rezerwatu "Stawy Broszkowskie" połączony z prelekcją dotyczącą jego walorów przyrodniczych. Warsztaty miały na celu wzbogacenie wiedzy nauczycieli o przyrodzie naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Wiedza ta może zostać wykorzystana podczas zajęć dydaktycznych z uczniami.Warsztaty trwały ok. 7 godzin. Udział w warsztatach został potwierdzony zaświadczeniem.

Program warsztatów obejmował:

- zajęcia kameralne pt. „Rezerwat przyrody Stawy Broszkowskie jego charakterystyka i cele ochrony", na których zostały omówione walory przyrodnicze rezerwatu, wymienione i opisane gatunki ptaków oraz formy ochrony stosowane na terenie rezerwatu, różne metody inwentaryzacji ptaków. Wymienione i omówione zostały działania Lasów Państwowych związane aspektem ochrony zwierząt oraz rekultywacji terenów.

– warsztaty terenowe z metod inwentaryzacji i rozpoznawania ptaków osiadłych i wędrownych występujących na terenie rezerwatu, przedstawienie form ochrony czynnej.

Prowadzący warsztaty: Michał Dziedzic (Zastępca Nadleśniczego), Mirosław Rzępała (Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”), Daniel Domalewski (Specjalista Służby Leśnej), Paweł Dmowski (Leśniczy Leśnictwa Kotuń)