Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych dot. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych dot. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

 

 

Ogłoszenie

o zakończeniu konsultacji społecznych

dot. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

 

Nadleśnictwo Siedlce informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za obszary HCVF.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 

 

Materiały do pobrania:

Wykaz Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Mapa Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF