Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie – Konsultacje społeczne obszary HCVF

Ogłoszenie – Konsultacje społeczne obszary HCVF

 

Ogłoszenie

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – konsultacje społeczne

 

NadleśnictwoSiedlce informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”. – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. FSC-Polska. https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest:

- z ramienia Nadleśnictwa Siedlce - Agata Gazdowska tel. 25 632 84 31 wew.332, e-mail: agata.gazdowska@warszawa.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail:siedlce@warszawa.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 20 maja 2019 r.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.

Odpowiedź na ewentualnie zgłoszone uwagi będzie przekazywana przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie.