Aktualności Aktualności

Powrót

DOBRE Z LASU - Zaproszenie do składania ofert na otwarcie sklepu

DOBRE Z LASU - Zaproszenie do składania ofert na otwarcie sklepu

 

Lasy Państwowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów marką „Dobre z lasu” planują rozszerzyć działalność poprzez udostępnienie możliwości prowadzenia franczyzy naszego flagowego sklepu z dziczyzną, miodami oraz płodami runa leśnego pochodzącymi z polskich lasów.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą warunków otwarcia sklepu. Zapraszamy do składania ofert.

 

Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Lasy Państwowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów marką „Dobre z lasu” planują rozszerzyć działalność poprzez udostępnienie możliwości prowadzenia franczyzy naszego flagowego sklepu z dziczyzną, miodami oraz płodami runa leśnego pochodzącymi z polskich lasów. Licząca już prawie 100 lat firma, prowadząc zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną, w ramach projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”, gwarantuje dostarczenie najwyższej jakości ekologicznej żywności pochodzącej z zasobów naturalnych zapewniając jednocześnie jej pozyskanie w sposób zrównoważony i niezaburzający funkcjonowania przyrody. Korzystając z oferty Lasów Państwowych, której zrównoważona  i wielofunkcyjna działalność przyczynia się do ochrony przyrody, możemy bez obawy korzystać z najwyższej jakości dostępu do ekologicznej żywności bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego. 

O marce 

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniących funkcję społeczno-promocyjną projektu. W naszych sklepach dostępna jest szeroka gama mięsa oraz wyrobów mięsnych z dziczyzny, miody polskie z najlepszych pasiek jak również  różnorodne przetwory z ogromnych zasobów runa leśnego. Głównym założeniem marki jest umożliwienie konsumpcji ekologicznej żywności pochodzącej z zasobów naturalnych, które daje nam las, bez wyrządzania szkody i zaburzenia naturalnej harmonii zasobów przyrodniczych.   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zachęca wszystkich zainteresowanych do przystąpienia na zasadach franczyzy do marki „Dobre z lasu”. Sklep Dobre z Lasu w założeniu prowadzony jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem  i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Operatora wyłania RDLP w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe nadzorowane są przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP).  RDLP w Warszawie zachęca wszystkie zainteresowane Podmioty do przystąpienia do oferty ujętej w opisanym poniżej wariancie  na prowadzenie sklepów Dobre z Lasu.

Warunki

Lokal i wyposażenie sklepu Dobre z Lasu jest własnością lub jest zarządzane przez Operatora. Lokal powinien mieścić się w możliwie najlepszym punkcie handlowym, charakteryzującym się dużym ruchem pieszych i z możliwością zaparkowania samochodu. Operator odprowadza miesięczną opłatę za użytkowanie znaku towarowego Dobre z Lasu (% od obrotu netto). Zadaniem RDLP jest wykonanie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz nadzorowanie na funkcjonowaniem sklepu. Produkty wprowadzane do obrotu w sklepie Dobre z Lasu muszą być zaakceptowane przez CILP i zgodne z ofertą Dobre z Lasu na stronie internetowej www.dobrezlasu.pl. Operator ma prawo dokonywać zakupów wyłącznie u producentów zaakceptowanych przez CILP. Osoba nadzorująca funkcjonowanie sklepu musi mieć wgląd w raporty sprzedaży sklepu, celem weryfikacji obrotu i odpisu procentowego. 

Wsparcie franczyzodawcy (w gestii RDLP):

1.    Oznaczenie zewnętrzne i wewnętrzne sklepu.

2.    Architektoniczny projekt aranżacji sklepu.

3.    Projekt technologiczny.

4.    Wsparcie marketingowe obejmujące:

a.    wsparcie promocyjne przy uruchomieniu sklepu (samplingi, lokalne radio),

b.    materiały promocyjne,

c.    materiały edukacyjne,

d.    ulotki,

e.    konkursy dla klientów,

f.    zakładka na stronie www.dobrezlasu.pl;

g.    Facebook, Instagram,

h.    Udostępnienie sklepu internetowego (przekierowanie do rejonu RDLP),

i.    Realizacja zamówień dla Jednostek RDLP.

5.    Okresowe szkolenia pracowników.

6.    Specjalne ceny zakupu u producentów zakwalifikowanych jako Dobre z Lasu.

Wymagania franczyzodawcy:

1.    Dysponowanie przez franczyzobiorcę lokalem handlowym o powierzchni 55-100 m2

2.    Parking lub miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych

3.    Min. 12 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnego sklepu spożywczego

4.    Prowadzenie sprzedaży następujących grup towarowych:

a.    wędliny z dziczyzny (świeże i pakowane);

b.    mięso z dziczyzny;

c.    przetwory mięsne;

d.    przetwory inne;

e.    miody;

f.    soki;

g.    grzyby (suszone i marynowane);

h.    herbaty;

i.    zioła;

j.    owoce runa leśnego;

k.    produkty uzupełniające pochodzenia leśnego;

l.    ryby.

5.    Wszystkie produkty wprowadzone do sprzedaży muszą spełniać wymogi marki Dobre z Lasu opracowane przez CILP we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

6.    Franczyzobiorca wpłaca miesięcznie określony w umowie % od obrotu netto przeznaczony na fundusz marketingowy.

Po więcej szczegółów odnośnie prowadzonej działalności przez Lasy Państwowe (dostawcy, asortyment) zapraszamy na stronę internetową www.dobrezlasu.pl

Termin i kontakt

Wszystkie Podmioty zainteresowane przystąpieniem do współpracy w ramach marki Dobre  z Lasu prosimy o udzielenie informacji zwrotnej w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres e-mail: siedlce@warszawa.lasy.gov.pl wskazując wstępną propozycję lokalizacji sklepu oraz przybliżony termin gotowości jego otwarcia. 

Osoby zainteresowane współpracą w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Siedlce mogą uzyskać szczegółowe informacje u Pani Agaty Gazdowskiej agata.gazdowska@warszawa.lasy.gov.pl, tel. 25 6328431; kom. 600401869