Aktualności Aktualności

Powrót

"SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI".

"SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI".

Służba Więzienna jest organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi z okazji Święta Służby Więziennej "SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI". Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia. Akcja ma na celu pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi. W imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marka Suwińskiego chciałbym serdecznie Państwa zachęcić do włączenia się w ww. akcję i upowszechnienia informacji o wspomnianym projekcie w Państwa instytucji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń załączonego do niniejszej korespondencji plakatu i publikację tegoż plakatu na Państwa profilach w mediach społecznościowych. Tegoroczna akcja honorowego dawstwa krwi „SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI” nabrała szczególnego znaczenia ze względu na trwającą pandemię Covid-19, która skutkuje mniejszą ilością dawców krwi. Taki stan to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Podkreślić należy, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację. Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach ww. akcji krwiodawstwa oddawać można od 8 lutego do dnia 19 marca w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

Więcej o projekcie: